arquitectura

Treballem per ajudar-vos a planificar i construir el vostre somni

Tenim en compte l’espai , les vostres idees, les referències i el fil conductor sobre el qual voleu construir.

A partir d’aquí ens basem en uns fonaments conjunts i compartits ,que ens portaran al canvi que esteu buscant;
ja sigui un començament des de 0, la modificació d’un espai, o la modificcació d’una zona concreta.

Com ho fem?

Estudi de viabilitat econòmica del projecte

Acompanyament en la compra de la parcel·la o immoble

Redacció de projectes d’obra nova

Redacció de projectes de grans reformes d’edificacions

Imatges fotorealistes del projecte

Direccions d’obra

Interiorismes i paisatgisme

Cèdules d’habitabilitat i certificats energètics

Servei d’arquitecte tècnic