Accessibilitat

Benvinguts a Estudi Masó. Arquitectura, finances i claus en mà, a Estudi Masó planifiquem i construïm el teu futur. Ens esforcem per fer que el nostre lloc web sigui accessible per a tots, garantint una experiència inclusiva. Aquí teniu algunes característiques clau d’accessibilitat que hem implementat:

  1. Alt Text a Imatges: Totes les imatges importants al nostre lloc inclouen text alternatiu descriptiu. Això ajuda les persones amb discapacitats visuals a comprendre el contingut visual.
  2. Encapçalaments Estructurats: Hem organitzat el nostre contingut mitjançant capçaleres estructurades (H1, H2, H3, etc.) per facilitar la navegació i comprensió del contingut, especialment per a usuaris de lectors de pantalla.
  3. Contrast de colors: S’ha parat atenció al contrast de colors per assegurar-nos que el text sigui llegible per a persones amb discapacitats visuals o dificultats de lectura.
  4. Teclat Navegable: La nostra pàgina és completament navegable utilitzant només el teclat. Això beneficia persones amb discapacitats motores que poden tenir dificultats amb lús del ratolí.
  5. Subtítols i Transcripcions: Els vídeos inclouen subtítols i, quan sigui possible, proporcionem transcripcions per garantir que la informació sigui accessible per a persones amb discapacitats auditives.
  6. Ajustament de Text: Oferim l’opció d’ajustar la mida del text per adaptar-se a les preferències individuals de lectura.
  7. Enllaços Descriptius: Els enllaços estan redactats de manera descriptiva perquè els usuaris puguin comprendre fàcilment cap a on els portarà lenllaç.